Uppdrag

Genomförda uppdrag – föreläsningar/inspiration/handledning

Specialpedagogisk konsult
Sedan september 2014 arbetar jag med elever och personal på Plusgymnasiet i Skövde. Jag kartlägger, utreder och handleder elever och lärare för ökad måluppfyllelse. Sedan januari 2015 har jag ett liknande uppdrag på IT-gymnasiet och det har utökats till en heldag per vecka från höstterminen 2015. Elevhälsoteam, samrådsmöten och handledning av elever och personal ingår.

Läsande och datorspel – konkurrens om barnens tid
Föräldragrupper tog del av mina erfarenheter och vad forskning säger om läsning, i förhållande till datorspel. Målgrupp: föräldrar till sexåringar.

Matematik och appar
Föreläsning kring hur föräldrar kan stödja sina barns lärande och presentation av appar som underlättar lärande. Målgrupp: föräldrar till sexåringar.

Appar för matematiklärande
Föreläsning på Balthazar för matematiklärare från Skaraborg. Målgrupp: lärare för hela grundskolan, med fokus på matematik.

Handledning av lärare
I mitt nya skoluppdrag ingår att utveckla IKT-arbetet i skolan, från förskoleklass till årkurs 6. Det innebär att jag håller mig uppdaterad på de appar som stödjer lärande, med fokus på läs- och skriv, matematik och språk. Dessa erfarenheter delas med lärare och elever för att utveckla undervisningen. Detta är också en del av mitt försteläraruppdrag.