Tjänster

Tänkbara uppdrag kan  till exempel gälla:

Skolpersonal och elever

 • användning av IKT som lärverktyg, med specialkunskaper om surfplatta/iPad och appar
 • fokusgruppsamtal med personalgrupper för att skapa kvalitetskartor/utvecklingsområden
 • handledning av studenter, lärare, arbetslag
 • föreläsningar inom t ex ”IKT som lärverktyg”, ”iPads för lärande” eller särskilt stöd
 • pedagogiska utredningar
 • åtgärdsprogram
 • observation i klassrum/verksamhet inför konsultation
 • upprättande av måldokument/handlingsplaner inom grundskolan
 • intensivundervisning

Föräldrar

 • föreläsningar: ”Föräldrar är bäst” eller ”Appar för lärande”
 • lösningsinriktade samtal mellan föräldrar och skola

Företag/organisationer

 •  stöd och genomförande av personalutbildning utifrån er idé och inriktning

Privatpersoner – Använd hela fåret!

 • Karda och tova ull. Skapa din egen sittplätt eller ett mobilfodral.
 • Tillverka fjälster. Till hösten planerar jag en utbildning i hur man gör fårtarmar till fjälster. Meddela i förväg att du är intresserad. Några står redan nu i kö. Sedan tillverkar du din egen korv så klart.