Om

iPlus Led & Lär vill bidra till utveckling och stöd inom lärande och ledarskap.

Med lång erfarenhet och dokumenterade meriter som grund kan jag bidra till utveckling och stöd när skolpersonal behöver möta en ”kritisk vän” för att komma vidare i verksamheten. Jag har handlett otaliga studenter och kollegor under en längre tid.

”Snäll men påfrestande” var den senaste beskrivningen jag fick av en elev jag arbetat med. Hon gjorde en bra analys. Jag uppfattas ofta som energisk och ifrågasättande men också som ett stöd för personal och elever.

Efter snart 40 år inom skolans värld vill jag erbjuda mina tjänster till en vidare krets. Det är min fasta övertygelse att både vuxna och unga har en utvecklingspotential men det kan behövas stöd och vägledning för att grupper och enskilda skall få kraft att utvecklas.

Några begrepp som visar på min inriktning i arbetet:

Jag ser dig. Jag tycker om dig. Jag tror på dig. Inspirerad av Ross Greene och Gordon Neufeld arbetar jag lyssnande och med ett lösningsinriktat arbetssätt. God anknytning till betydelsefulla vuxna är en grund för barn att kunna mogna och utvecklas. Jämnåriganknytning är ett begrepp som förklarar viktiga skeenden i dagens hem, skola och samhälle.

Trygghet, glädje, kompetens. Tre viktiga grundstenar för en god utveckling.

Authonomy, mastery and purpose. Autonomi, skicklighet och ändamål. Tre viktiga delar för att skapa motivation.

Growth mindset. Utvecklande tänkesätt. Både talang och intelligens kan och behöver utvecklas för att man skall närma sig sin potential.

Min bakgrund:

 • lärare 1977-
 • speciallärare 2008-
 • egenföretagare inom specialpedagogik 2014-
 • lång erfarenhet av arbete i skolans lednings-/utvecklingsgrupp, elevhälso- och elevstödsteam
 • fil mag pedagogik 2012, (Skövde) pågående masterutbildning i specialpedagogik (Göteborg)
 • utbildad mentor och handledare (Högskolan Skövde och Jönköping)
 • lärarutbildare, lokal handledare vid Högskolan i Skövde
 • ITiS-handledare, IT-pedagog, projektansvarig grundskolan ”IKT som lärverktyg”
 • IT-vägledare på skola under mer än 15 år och tf IT-samordnare på skolförvaltningen 2002
 • scoutledare, lokalt, regionalt och nationellt
 • säkerhetsansvarig på världsscoutlägret WSJ 2011, med 40 000 deltagare från 146 länder
 • ledarutbildare inom scouting, från grundutbildning till högre utbildning, med handledaruppdrag
 • fårägare 1964-, på senare år även höns;-) (visar kanske på viss uthållighet…)