Hem

Välkommen till iPlus Led & Lär

Företaget utvecklas utifrån användarnas behov och min ökande kompetens. Målgrupperna är i huvudsak skolpersonal, föräldrar och andra som vill ha stöd till utveckling, inte minst inom lärande och IKT (informations- och kommunikationsteknik) samt särskilt stöd.

iPlus Led & Lär syftar till att stödja lärande och ledarskap. Det kan gälla allt ifrån intensivundervisning, personalutbildning, handledning, rådgivning, pedagogisk utredning, utformning av åtgärdsprogram eller handlingsplaner till utbildningsinsatser inom företag och organisationer/föreningar.

Med långvarig professionell och ideell erfarenhet om lärande och ledarskap, från skola och föreningsliv, kan jag hjälpa er att utveckla verksamheten, utifrån era förutsättningar och styrkor. Jag är utbildad speciallärare, mellanstadielärare, IT-pedagog, mentor, handledare, har magisterexamen i pedagogik och specialpedagogik. En masteruppsats bidar sin tid så länge.

Sedan 2014 arbetar jag, förutom i kommunala Lundenskolan också på Plusgymnasiet och IT.gymnasiet i Skövde. Det är stimulerande att möta barn och ungdomar samt olika lärarkategorier. Alla bidrar till ett ökat lärande och bättre mående för våra elever.